• Kompletná služba pre zákazníka :
 • Zmeranie zrakovej ostrosti diplomovaným
  optometristom 3D systémom PasKal Ipro, používame špičkové prístroje Huvitz –
  autokeratorefraktometer, fokometer Nidek
 • Výber dioptrického rámu – výber z ponuky 600 ks rámikov na optike
 • Výber dioptrických skiel z plného portfólia fy RODENSTOCK
 • Zábrus skiel priamo na optike špičkovým automatickým zábrusným automatom fy
  WECO a to vrátene patentných rámikov
 • Vybrané typy dioptrických skiel máme na sklade, vieme vyrobiť okuliare do 1 hodiny
 • Všetky viacohniskové sklá – multifokálne, bifokálne a pracovné vrátane individuálne
  vyrábaných jednoohniskových zameriavame najmodernejším centračným prístrojom IST
  3 Rodenstock pre dosiahnutie dokonalého vizu a spontánnej adaptácie na nové
  okuliare, priamo v technologickom centre v Mníchove vám fy Rodenstock vyrobí
  dioptrické šošovky namieru podĺa výstupnej dokumentácie z IST 3
 • Vykonávame prvú a druhú aplikáciu kontaktných šošoviek

okuliare010